Det historiska Asige

Det historiska Asige

 

Det vilar en historisk mystik över Asige. Redan namnet sätter fantasin i rörelse, och en del historiker gör gällande att ursprunget skulle vara ”Asarnas Eke” – en ekdunge (offerplats) helgad åt de fornnordiska gudarna (asarna). Redan under förhistorisk tid tycks trakten ha haft många innevånare. Ett antal fornminnen och arkeologiska fynd tyder på det. Dessutom är bygden knuten till berättelsen om kärleksparet Hagbard och Signe, en välkänd nordisk saga från vikingatiden.

 

 

Hagbard & Signe

Hagbard & Signe 

 

Den tragiska sagan

om Hagbard och Signe upptecknades för första gången i den historiska krönikan Gesta Danorum, vilken sammanställdes av den danske prästen Saxo under 1200-talet.
 

Asige Broschyr


Asige folder :


Din guide till platser förknippade med sägnen och
andra sevärdheter i den spännande Asigebygden. Klicka här!