En tragisk kärlekssaga

En tragisk kärlekssaga

Den tragiska sagan om Hagbard och Signe upptecknades för första gången i den historiska krönikan Gesta Danorum, vilken sammanställdes av den danske prästen Saxo under 1200-talet. I denna samling av sagor från vikingatiden finns bland annat berättelsen om den olycklige och förvirrade danske prinsen Amleth, vilken anses vara förebilden för Hamlet-gestalten i Shakespeares drama.


Det är inte otroligt att Shakespeare även läst andra berättelser ur Saxos krönika, t ex den om Hagbard och Signe. Berättelsen har nämligen klara paralleller med Shakespeares tragedi Romeo och Julia. Det handlar i båda fallen om kärlek som trotsar rivaliteten mellan familjeklaner, och som därför är dömd att sluta i katastrof. Trohet in i döden är det bärande temat.


Den mäktiga stensättning från bronsåldern som sedan länge kallats Hagbards Galge reser sig mot de fält som under 1800-talet var en ljunghed. Enligt traditionen är det här som Hagbard skulle ha mött döden, hängd i en tvärbalk mellan ett par jättelika stenblock. Här ser man ofta besökare. Många är utländska turister, och nästan alla fotograferar flitigt. En av stenarna har ett mönster av koncentriska cirklar, och arkeologerna utesluter inte att stenarna kan ha haft en astronomisk funktion - mer precist för att markera sommarsolståndet. S.k. älvkvarnar samt ett långsträckt skepp är andra motiv som huggits in på stenarna. Dessa är tydligt synliga än i dag.

 alt
Signe bränner sig....

 

Hagbard & Signe

Hagbard & Signe 

 

Den tragiska sagan

om Hagbard och Signe upptecknades för första gången i den historiska krönikan Gesta Danorum, vilken sammanställdes av den danske prästen Saxo under 1200-talet.
 

Asige Broschyr


Asige folder :


Din guide till platser förknippade med sägnen och
andra sevärdheter i den spännande Asigebygden. Klicka här!