NYHETER

ASIGEBOKEN

ASIGEBOKEN

Nyheter - På gång

Boken kan köpas:
 - Sandbolet och Slöinge Lantmän, 200:-

- Falkenbergs Bokhandel, 220:-

- Hemskickad inom Sverige genom
betalning till

Asige Hembygdsförening
Bg 5289-6032, med angivande
av fullständig adress,
inkl pack o porto, 250:-

Hagbard & Signe

Hagbard & Signe 

 

Den tragiska sagan

om Hagbard och Signe upptecknades för första gången i den historiska krönikan Gesta Danorum, vilken sammanställdes av den danske prästen Saxo under 1200-talet.
 

Asige Broschyr


Asige folder :


Din guide till platser förknippade med sägnen och
andra sevärdheter i den spännande Asigebygden. Klicka här!