Om Asige

Välkommen till Asige, en bygd som  erbjuder något för alla!

Idag ser vi en böljande lantbruksbyggd med många resta stenar och andra landmärken från forna tider.  I Asige finns fortfarande en hel del djur som betar de vackra ängsmarkerna.  Här finns många företagare med växlande inriktning, se mer under ”Företag” 

Geologi och Historia

I Asige möter slättlandet skogen. För ca 15 000 år sedan låg stora delar av vår bygd under vatten.  Läser vi av naturen kan vi se hur den förändrats under årtusenden.

För den historieintresserade finns mycket att se.  Hagbards Galge har kallats nordens Stonehenge.  Här står fyra gåtfulla stenar av olika bergarter med spännande hällristningar.  Stenarna väger var och en 4 ton.  Vi vet inte vilken funktion de haft. Kultplats? Gravar? Platsen förknippas  lokalt med en medeltida vandringslegend om Signe och Hagbard, en sägen med Romeo och Juliamotiv.

Inte långt norr härom hittar vi Särestads gravfält från järnåldern med många olika typer av fornminnen, stensättningar, en treudd, resta stenar och gravhögar. Den största kallad Hagbards hög.

Hällekistan vid Bostället är en grav från stenåldern. Man har funnit bla en huggen pilspets och en skrapa av flinta.  Den ligger på toppen av en hög vid Susedalen som var en förbindelselänk mellan Ätradalen och kusten.

Signes källa rinner upp söder om kyrkan.  Enligt sägen brände Signe sig  inne då hon trodde att Hagbard, sin käresta, hade blivit hängd uppe vid Hagbards galge.  På platsen rann en källa upp.  Man ser ljusare områden i källan där vattnet ”kokar” upp.  Oftast döptes dessa heliga källor om i kristen tid, men här har den behållit sitt namn.    Kanske fick den en ny betydelse-  ”signad källa”. 

Se mer om besöksmålen i foldern härintill.

Hagbard & Signe

Hagbard & Signe 

 

Den tragiska sagan

om Hagbard och Signe upptecknades för första gången i den historiska krönikan Gesta Danorum, vilken sammanställdes av den danske prästen Saxo under 1200-talet.
 

Asige Broschyr


Asige folder :


Din guide till platser förknippade med sägnen och
andra sevärdheter i den spännande Asigebygden. Klicka här!