Om föreningen

Asige hembygdsförening är belägen i en gammal halländsk kulturbygd och har genom åren haft en hög medlemsanslutning. Förutom de traditionella arbetsområdena som dokumentation av bygdens historia, uppbyggnaden av ett lokalt historiskt arkiv och löpande underhåll- har de på senare år gjort en föreställning av sägnen om Hagbard och Signe vid fornminnet Hagbards Galge i Asige.” – Lokalt Ledd Utveckling Halland

Styrelsemedlemmar